Stichting Man O Man

English

Visie

Wij vinden dat mannen hun eigen geluk serieuzer moeten nemen, omdat het aantal suïcides van mannen in Nederland blijft stijgen en twee keer zo hoog is als dat van vrouwen.

Doel

Wij willen het aantal suïcides onder mannen tussen 40-65 terugbrengen, in ieder geval in 10 jaar tijd halveren.  En wij willen minderjarige kinderen van mannen die zelfmoord hebben gepleegd, financieel steunen bij een vervolgopleiding voor zover ze dat nodig hebben.

Activiteiten

Media (website, artikelen, boeken, televisie), voorlichting, lezingen, coaching, reizen, dialogen

Aanleiding

De zelfdoding van David Vos, mei 2015, was voor zijn broer Nathan Vos aanleiding om te onderzoeken waarom  ook  mannen zonder psychiatrisch verleden zo ongelukkig en zo in de war kunnen raken. Dat resulteerde in een boek en een documentaire en in het begin van een besef dat mannen meer hulp nodig hebben dan ze zelf weten of toegeven. Op het boek kwamen vele tientallen positieve reacties, van mannen zelf, vrouwen die met mannen te maken hebben, hulpverleners en wetenschappers. De gemeenschappelijke vraag was: wat gaat Nathan hier nu verder mee doen? De stichting is daar een begin van. Daarnaast vindt Nathan dat in eerste instantie de zonen van David geholpen moeten worden in hun ontwikkeling en met of na hen ook andere lotgenoten.

Beleidsplan

 • Het realiseren van een website Man o Man, waarop te zien valt wat mannen doen en waarom
 • Het geven van lezingen en presentaties
 • het verder onderzoeken van de thematiek mannen en psyche
 • het stimuleren van vader-zoon relaties
 • Het realiseren van gedrukte uitgaven, bijvoorbeeld een magazine Man o Man of een serie heruitgaven van relevantie fictie
 • Het slaan van een brug van hulpverlening, therapie en coaching naar een doelgroep die daar niet op zit te wachten

Bestuur 2021

Nathan Vos, voorzitter

Ernest Kuiper, secretaris

Jeroen Jonkers, penningmeester

Opzet en transparantie

Man o Man, opgericht in april 2018,  heeft geen winstoogmerk en wil de inkomsten ten goede laten komen aan de vastgelegde doelstellingen. De stichting wil daarom ook zo transparant mogelijk zijn voor alle betrokkenen. Op deze plek zal dan ook het jaarverslag voor iedereen te lezen zijn, inclusief een gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven.

https://manoman.nl/2020/11/08/man-o-man-tussenstand-september-2019/

ANBI

Man O Man is een algemeen nut beogende instelling, en heeft een ANBI status. Dat betekent dat er bepaalde fiscale voordelen zitten in schenkingen aan de stichting.

Beloning

Bestuursleden van de Stichting Man O Man voeren hun functie onbezoldigd uit.

Activiteiten tot op heden

Gerealiseerd

 • Deze site
 • Het boek Man o Man
 • De documentaire Man in de Knoop
 • Lezingen
 • Diverse artikelen in media en literatuur

Te realiseren

 • Podcast Man en Relatie
 • Boek 1000 woorden
 • Ontwikkelen coachings traject
 • Wetenschappelijk onderzoek naar zelfdoding en suïcide bij mannen

Financiële verantwoording

In mei van elk jaar verschijnt het eerste jaarverslag, met daarin een financiële verantwoording. Deze is op te vragen bij de Stichting.

Helpen?

Man o Man kan zowel denkers als doeners gebruiken. Mail de Stichting!

Contact

E-mail: stichtingmanoman@gmail.com

Adres: Filips van Almondestraat 18a, 1057 ZV Amsterdam

KvK

De stichting Man o Man is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 71407898

Rekening

Het rekeningnummer van de stichting Man o Man is NL62ABNA0828898006

Voorzitter en oprichter: Nathan Vos

Journalist in hart en nieren, historicus van opleiding, schrijver in zijn dromen. Tegenwoordig docent van beroep. Maar Nathan (1971) is ook vader, echtgenoot, zoon en broer. Dat laatste, onder anderen, van David. Diens overlijden blies Nathan, in het dagelijks leven hoofdredacteur van Zin, in eerst instantie van zijn sokken, maar zette hem daarna op de missie om nieuwe Davids te voorkomen. Dat resulteerde in 2017 in het boek Man o Man, waarin Nathan onderzoekt waarom gewone, gelukkige mannen zo wanhopig kunnen raken. Daartoe interviewde Nathan 11 weduwes.

DSC_3953 (2)
Foto Alice Wolfs

September 2018 verschijnt de documentaire Man in de Knoop op televisie, een productie die Frans Bromet met Nathan maakte. Ook daarin komen weduwes van mannen die zelfdoding pleegden, aan het woord. Nathan hoopt hiermee, en wat er nog gaat komen, te bereiken dat we mannengeluk wat serieuzer nemen. De eerste oplossingsrichting daarbij is, denkt Nathan, dat we mannen betere vragen moeten stellen.

Nathan geeft ook lezingen over het fenomeen man en gevoel. De inhoud stemt hij uiteraard af met de opdrachtgever.  Een voorbeeld van een lezing vind je hier, en  vanaf november 2018 staat ook zijn TedXtalk online.

De opbrengsten van de lezingen gaan naar de Stichting Man o Man. Voorlopig hanteren we een tarief van 500 euro voor niet- commerciële instellingen en 1000 euro voor commerciële instellingen. Plus eventuele reis-, verblijf- en andere bijkomende onkosten. Interesse? Mail ons op stichtingmanoman@gmail.com

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑