Man O Man tussenstand, september 2019

Inleiding

Februari 2018 werd de Stichting Man O Man opgericht. Juli 2018 lag er een plan van aanpak, zie bijage 1,  voor de belastingdienst, waarop de ANBI status is verleend. Ondertussen is het werk doorgegaan. Voorzitter Nathan schrijft artikelen, geeft lezingen, leidt bijeenkomsten, stelt een nieuw boek samen en voert vele gesprekken met het ‘veld’ rondom mannen en psychische zorg.

Werk

Dit resulteerde onder meer in een Tedtalk [1] , keynotes bij de organisaties voor seksuologen en die van (Vlaamse) relatietherapeuten[2], artikelen voor oa Jan., Varagids, FD, Libelle, een essaybundel etc. Hoogtepunt van 2018 was de televisievertoning van de documentaire Man in de Knoop, gemaakt door Frans Bromet, maar naar een idee en met research van Nathan.

In 2019 begint Nathan aan het project ‘1000 woorden’ , waarbij bekende en onbekende zonen een brief schrijven aan hun vader. De inhoudelijke achtergrond is dat mannen in nood meestal iets bij hun vader te zoeken hebben, de praktische dat mannen zich niet laten vertellen wat ze moeten doen, maar over soortgenoten willen lezen. Zie bijlage 2. Inmiddels hebben zich al een aantal bekende mannen gemeld, we streven naar 15 bekende en 15 ‘onbekende’. Dit project kan groter worden dan een boek: een site waarop iedereen z’n brief post, een theatershow, een podcast, internationaal. Hier ligt een rol voor de rest van het bestuur

Daarnaast is Nathan in gesprek met kenners over een boek en leergang ‘Ouderschap- Leiderschap’ , waarbij het idee is dat mannen via hun werk wellicht (wel) een ontwikkelingsbehoefte hebben. En op die manier ze te openen over wat ze dwarszit. Ook hier kan het bestuur een rol spelen, want dat vereist ook een tijdsinvestering.

Nathan is verder gevraagd te adviseren in publiekscampagnes betreffende mannen en suicide, bijdrages te leveren aan essaybundels, en workshops te ontwikkelen voor oa 113 online en het Waanzin festival. [3]

Ontwikkeling

In het kader van Man O Man volgt hij een driejarige coachingsopleiding, inmiddels ook deels in het kader van zijn werk. Daar heeft hij een nieuwe functie, waarin hij minder dagen werkt, en meer tijd heeft voor de stichting.

De opleiding beoogt te leren hoe je bij de ander de werkelijke behoeftes, en hoe daar mee te werken, om hoog te halen. [4] Die doelstelling valt samen met die van de stichting, in die zin dat Nathan daar een taal, een manier leert ontwikkelen om mannen dichter bij hun gevoel te laten komen, op hun eigen manier.  

Het is een logisch vervolg op het boek Man O Man, dat de materie wel helder maakte, maar nog niet het doel bereikte: veel mannen aan het denken zetten. De eerste resultaten zijn er al: Nathan brengt de nieuwe coachings aardigheden (vooral: goed luisteren, kijken, voelen, de juiste vragen stellen en dat inzetten voor de cliënt) in op zijn werk. Daar is de nieuwe functie ook deels uit gekomen, en werkgever is bereid de helft van de kosten tot zich te nemen.

Inkomsten en uitgaven

Van alle activiteiten die Man O Man gerelateerd zijn, sinds de oprichting van de Stichting vloeien de inkomsten naar de Stichting. Die activiteiten zijn nu nog adhoc, op verzoek. Dat zal in 2019 een kleine  5000 euro bedragen, in 2018 was het ca 1200 euro. Zie bijlage 3. Als het project ‘1000 woorden’ in 2020 gaat lopen zoals verwacht, komt daar ineens minstens 5000 euro voorschot bij, en wellicht veel meer.

Uitgaven zijn beperkt, als we de uren, kilometers en andere onkosten buiten beschouwing laten. Over de reservering voor het studiefonds moeten we als bestuur gezamenlijk een besluit nemen, ruim voordat de eerste aanvrager in aanmerking gaat komen. [5]

Daarnaast verzoekt Nathan het bestuur in te stemmen om de helft van de studiekosten voor rekening te nemen (de andere helft is voor de werkgever), omdat dit voor honderd procent in dienst staat van de doelstelling van de stichting, en naar inschatting van de voorzitter ook noodzakelijk is om het werk goed te doen en uit te breiden. Daarnaast is het ook van belang voor de continuïteit, omdat voorzitter niet de middelen bezit – wegens minder uren werk – om alle activiteiten uit eigen zak te betalen. Het vorige jaar heeft Nathan, met de werkgever,  de kosten zelf gedragen, ook voor de literatuur (ca 500 euro). Het bestuur kan anders besluiten, maar dan moet de werkwijze worden aangepast, zodat Nathan het werk wel kan blijven doen. Dan ligt het deels verleggen van de inkomstenstroom voor de hand. Nadeel hiervan is dat wellicht vooral de belasting profiteert.

Doelstellingen actualisatie

In het vorige plan is een tijdlijn neergelegd. Die is niet per se te ambitieus of te bescheiden. Prioriteiten voor 2019 en 2020 zijn wat Nathan betreft: eerst het project ‘1000 woorden’, het ontwikkelen van een workshop ‘praten met mannen’, en vanaf q2 het project ‘Ouderschap-Leiderschap’. En daarnaast advieswerk, soms pro bono, soms niet.

Gevraagd aan bestuur

  • dit document omvormen en verbeteren tot actiedocument
  • Mee werken aan plan van aanpak grotere projecten
  • Advisering over administratie
  • Instemmen met opleidingsbudget
  • Eigen voorstellen en ideeën inbrengen.

Begroting 2019

DatumProjectUitvoerderBaten/kosten
AprilRoyalties Man O ManNathan1563,76
MeiArtikel Jan MagazineNathan800
SeptemberGespreksleiding suicide docuNathan250
SeptemberWorkshop leiden Waanzin FestivalNathan250
OktoberKey Note RelatietherapeutencongresNathan500
NovemberWorkshops 113 onlineNathan1000  
NovemberInterview Sociaal WerkNathan500
 Totaal baten 4863,76
SeptemberKosten ½ kosten Opleiding PhoenixNathan1787,50
 Resultaat 2019 3076,26
 Saldo 2018 799
 Verwacht saldo eind 2019 3875,26

[1] https://youtu.be/9AMnEh3qQvQ

[2] https://www.schoolvoorrelatietherapie.be/studiedag-3-oktober

[3] https://www.filosofie.nl/upload/file/Waanzin%20Festival%202019%20Blokkenschema(1).jpg

[4] https://www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/driejarige-opleiding-in-professionele-communicatie/opleiding-in-professionele-communicatie/

[5] Wat Nathan betreft is de toelage het jaarlijkse collegegeld voor een hogere opleiding, om aanvrager te stimuleren die te volgen.

Reacties zijn gesloten.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: